Vi har valgt KTE som leverandør, fordi de har fantastisk velsmagende teer! Andre væsentlige faktorer spiller dog også ind i valget.

Historien bag KTE
Kanchanjangha Tea Estate er et nepalesisk kooperativ, der har eksisteret siden 1984. Det var en fremsynet Mr. Deepak Prakash Banskota, som grundlagde kooperativet efter at have set, hvordan tebønder og arbejderne i naboområdet Darjeeling havde væsentligt bedre forhold end der, hvor han kom fra. Han besluttede sig for at undersøge, om man kunne dyrke te i Nepal, og da det viste sig muligt, om man kunne dyrke det efter økologiske principper.
Det viste sig at være muligt, og efter i første omgang at have været afvist af bønderne i området, støttede de nu op om initiativet gennem et kooperativ.
Efterfølgende blev der også etableret en tefabrik, hvor man selv kunne færdigbehandle tebladende til den endelige te.


Teproduktionen
Teen vokser ved foden af Kanchenjunga, verdens tredjehøjeste bjerg, i en højde mellem 1300 og 1800 meter. Deres teer er dyrket økologisk og håndplukkes, for at sikre den høje kvalitet.


Ud over at dyrke teen økologisk, er det vigtigt for KTE at arbejde ud fra principper om at beskytte miljøet og jordens kvalitet. Kogødning, kyllingegødning, aske, sennepsoliekage, risklid, benmel, jungleløv, gårdsaffald osv. opsamles og komposteres/forberedes under omhyggelig tilsyn af eksperter. Dette bruges sammen med grøn gødning, der dyrkes specifikt med udgangspunkt i næringsstofferne.


Bæredygtighed
Et sidste element ved KTE, som vi værdsætter højt her i T-house er, at KTE ved siden af teproduktionen har en fond, Nepal Tea Foundation (NTF), som skal hjælpe med at forbedre forholdene for bønderne og arbejderne. Den opererer ud fra tre hovedoverskrifter: Uddannelse, empowerment og nødhjælp.

Uddannelse
Fonden hjælper både med scholarships for underpriviligerede og har bygget en skole for børn fra fjerne bjergegne. 2400 har indtil videre opnået et scholarship fra fonden.

Empowerment
Nepal er et relativt fattigt område, og derfor er udgiften til eks. en ko en stor udgift. Ved at etablere udlån af køer gennem en kobank, er det muligt for bønderne at få mælk og gødning fra koen. Produkterne kan de sælge og få en ekstra indkomst, uden at have den store udgift til indkøb af en ko. Projektet ekspanderer naturligt, når køerne får kalve.
Velgørenhedsbutik
NTF har etableret en velgørenhedsbutik, som bl.a. sælger tøj til egnens folk.
Almennyttige bolige
NTF har en plan om at huse fattige medlemmer af samfundet i øko-hjem. Gennem miljøbaserede miljøhuse søger de at give:
1. Adgang til husly
2. Adgang til renere og sikrere drikkevand
3. Adgang til elektricitet Ud over øko-hjem har de endvidere til hensigt at oprette samfundskøkkener og toiletter for at fremme sundhed og korrekt hygiejne blandt medlemmerne af samfundet.

Nødhjælp
I forbindelse med Corona-pandemien har NTF oprettet en fond til at imødekomme de menneskelige og økonomiske udfordringer, som følger af pandemien.


Se mere om fonden her: https://www.nepalteafoundation.org