Prisen på te

Jeppe Ottosen
18 Sep , 2020

1.985.745 er hvad original Da Hong Pao kan koste pr. kilo – vel at mærke US dollars[1]. Nogle steder kan du få 100g te for kr. 25 eller kr. 250 pr. kg. Det kan man da kalde et prisspænd, der vil noget.

Det er jo bare snobberi, sagde en kunde til mig, da jeg præsenterede forskellige teer herunder en te til kr. 125 pr. 100g. En oplagt anledning til at forklare lidt om, hvorfor visse teer er så dyre og andre billige.

På verdensmarkedet er der en overproduktion af billig te. Visse steder kan man plukke te kontinuerligt over året p.g.a. klimaet. Teen bliver plukket pr. maskine, og det primære fokus er at få et billigt produkt. Der er ingen særlige hensyn til det endelige produkt.

Ortodoks te er te, der er håndplukket og håndbearbejdet. Teen bliver plukket under skyldig hensyntagen til årstiden og planternes vækst. Plukkestandarden, dvs. hvor mange blade, som bliver plukket, kan være ned til kun skuddene fra planten. Når det kun er topskud, som høstes, skal der mange pluk til, før man har et kilo te. Teplanterne får lov til at hvile mellem plukningerne, og det årlige høstudbytte er dermed væsentligt lavere end den masseproducerede te.

Dernæst er der selve processen med at producere den endelige te. De manuelle processer, som en ortodoks te gennemgår, er arbejdskrævende, og det er kun muligt at producere en visse mængde pr. batch. Efter teen er produceret, bliver teen sorteret i forskellige kvaliteter med deraf følgende prisdifferention.

Plukningen og processen har alt sammen stor betydning for prisen på, men det mest afgørende for prisen er alderen på tebusken og hvor den gror, også kaldet terroir. Tebuskens alder har, ligesom vinplanten, stor betydning for det endelige produkt.

Det siges, at den oprindelige Da Hong Pao er fra buske, der kan dateres tilbage til Song Dynastiet, dvs. fra 960-1279. Sidste gang man plukkede te fra busken var i 2005. Da Hong Pao er fra et Wuyi bjergene i Fujian provinsen, som siges at have nogle særlige jordbundsforhold, der bidrager til teens kvaliteter.

Derfor er der god grund til, at der er forskel på prisen, og det kan smages i koppen. Jeg har både håndplukkede, håndbearbejdede teer, og dagligdagsteer af god kvalitet. Jeg vil lade det være op til den enkelte at vurdere, om det er snobberi eller om prisforskellen er berettiget.

 

[1] Kilde: Wikipedia.

Leave a Reply

All blog comments are checked prior to publishing